Home

Welkom op onze LTK website.


Alle informatie over onze turnclub kan je hier terugvinden.
Neem voor dit seizoen zeker onze website door.


We beperken onze groepen tot max. 25 leden zodat de trainingen onder de meest gunstige omstandigheden plaats kunnen vinden. Zo hebben onze trainers oog voor iedere gymnast.
We hopen dat het seizoen 2021-2022 normaal kan verlopen en dat corona er geen stokje voor steekt.


We wensen jullie een jaar vol gymplezier!


Het LTK-bestuur